Wdrożenie RODO

Dokumentacja ochrony danych osobowych,  w dobie funkcjonowania unijnych i krajowych  regulacji w tym zakresie, stanowi nieodłączny element prawidłowego funkcjonowania każdej firmy czy organizacji bez względu na jej wielkość czy też zakres działań jaki  prowadzi. Wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z danymi osobowymi (m.in. pracowników, klientów, kontrahentów, uczniów, pacjentów) konieczne są wewnętrzne regulacje mające na celu właściwe czyli bezpieczne i  zgodne z prawem  przetwarzanie danych osobowych.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom przygotowaliśmy trzy możliwe wersje dokumentacji ochrony danych osobowych zależne od wielkości podmiotu zamawiającego oraz od specyfiki działalności.

Przedstawione propozycje zawierają   nie tyko wzory dokumentów, ale opracowania w oparciu o kontekst działalności organizacji, jednostki, firmy oraz uwzględniają one cele i zakres przetwarzanych danych.

Basic

Dokumentacja dla firm, które nie zatrudniają pracowników, a ilość przetwarzanych danych jest niewielka

Medium

Dokumentacja dla małych i średnich firm, które zatrudniają pracowników i przetwarzają dane osób związanych z prowadzoną działalnością, np. klientów

Premium

Dokumentacja dla dużych firm, gdzie zatrudnia się pracowników i procesy przetwarzania danych osobowych są skomplikowane

Zapraszamy do współpracy!
Zarząd Spółki Evoleo.

Skontaktuj się