Wdrożenie PREMIUM

Opis dokumentacji

Dokumentacja w wersji PREMIUM przeznaczona jest dla dużych firm, gdzie zatrudnia się pracowników. Procesy i operacje związane z przetwarzaniem danych osobowych są skomplikowane i może ich być dużo. Przetwarzane dane osobowe mogą należeć do szczególnych kategorii danych (zdrowie, nałogi, preferencje seksualne, poglądy polityczne, przynależność do grup etnicznych). Dane występują w formie tradycyjnej czyli papierowej oraz są przetwarzane w systemach informatycznych. Dokumentacja zostaje przygotowywana na bazie przeprowadzonego audytu ochrony danych osobowych przeprowadzonego w siedzibie Waszej firmy.

Dokumentacja zawiera:

  • Politykę bezpieczeństwa danych osobowych
  • Instrukcję zarządzania systemami informatycznymi
  • Politykę bezpieczeństwa fizycznego
  • Instrukcję postępowania na wypadek naruszenia danych osobowych.
  • Metodykę zarządzania ryzykiem
  • Instrukcję zarządzania monitoringiem
  • Rejestr czynności przetwarzania
  • Raport z audytu opracowany na podstawie przeprowadzonego audytu zawierający dodatkowo zalecenia i rekomendacje dotyczące ochrony danych osobowych

Formularz zamówienia

Twoje dane

Usługi dodatkowe

Wymagane zgodyZapraszamy do współpracy!
Zarząd Spółki Evoleo.

Skontaktuj się