Wdrożenie BASIC

Opis dokumentacji

Dokumentacja w wersji Basic przeznaczona jest w szczególności dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, gdzie nie zatrudnia się pracowników. Ilość przetwarzanych danych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jest niewielka, a procesy i operacje związane z przetwarzaniem danych osobowych dotyczą klientów czy też kontrahentów. Przetwarzane dane osobowe nie należą do szczególnych kategorii danych (zdrowie, nałogi, preferencje seksualne, poglądy polityczne, przynależność do grup etnicznych). Dane najczęściej pojawiają się w formie tradycyjnej czyli papierowej.

Dokumentacja zawiera:

  • Politykę bezpieczeństwa danych osobowych z elementami polityki bezpieczeństwa fizycznego oraz zabezpieczeń informatycznych
  • Instrukcję postępowania na wypadek naruszenia danych osobowych
  • Metodykę zarządzania ryzykiem
  • Rejestr czynności przetwarzania
  • Zalecenia do wprowadzenia pod kątem bezpieczeństwa danych osobowych (w oparciu o wypełniony arkusz audytowy)

Cena: 700 zł netto

Tabela porównawcza

Zakres dokumentacji dostarczanej w ramach usług świadczonych przez Evoleo sp. z o.o.BASICMEDIUM
Audyt - wypełnienie ankiety audytowejxx
Rekomendacje i zalecenia po analizie dokumentacjixx
Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
(dwa procesy (czynność) przetwarzania - wskazane przez klienta do 10 operacji operacji przetwarzania danych)
xx
Polityka bezpieczeństwa danych osobowychxx

wzór wykazu obszarów przetwarzania danych

xx

wykaz obszarów przetwarzania danych osobowych

x

wzór umowy powierzenia danych osobowych

xx

jedna przygotowana umowa powierzenia dla wskazanego przez klienta podmiotu

xx

wzór ewidencji powierzeń danych osobowych

xx

przygotowana-wypełniona ewidencja powierzeń danych osobowych

x

wzór klauzuli informacyjnej dla klientów

xx

zindywidualizowana klauzula informacyjna

xx

wzór upoważnienia do przetwarzania DO

xx

wzór ewidencji upoważnionych do przetwarzania DO

xx

wzór zobowiązania do zachowania poufności

xx
Instrukcja zarządzania systemami informatycznymix

wzór schematu wykonywania kopii zapasowych

x
Instrukcja postępowania na wypadek naruszenia danych osobowychxx

wzór notatki z incydentu-naruszenia

xx

karta szacowania poziomu naruszenia ochrony danych osobowych

xx

wzór ewidencji naruszeń ochrony danych

xx
Polityka bezpieczeństwa fizycznegox

wzór ewidencji wydanych kluczy

x

wzór dziennika wejść

x

wzór ewidencji osób - obszar szczególnie chroniony

x
Metodyka zarządzania ryzykiemxx

lista kontrolna ryzyk

xx

wzór karty klasyfikacji procesów

xx

wzór karty ryzyka

xx

wzór rejestru ryzyk

xx

opracowana karta ryzyka dla jednego, wskazanego obszaru

x
Instrukcja zarządzania monitoringiem (o ile dotyczy)x

klauzula informacyjna dotycząca monitoringu

x

wzór tablicy informacyjnej o monitoringu

x
Wartość netto usługi700 zł1 500 zł

Cennik usług dodatkowych

Nazwa usługiCena
Dodatkowa czynność przetwarzania danych osobowych (proces) - do 10 operacji przetwarzania danych150 zł
Dodatkowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych50 zł
Rejestr upoważnionych do przetwarzania danych osobowych50 zł
Dodatkowa umowa powierzenia danych osobowych200 zł
Rejestr umów powierzenia danych osobowych
50 zł
Dodatkowa klauzula informacyjna np. dla pracowników100 zł
Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi-dokument główny*200 zł
Polityka bezpieczeństwa fizycznego-dokument główny*200 zł
Dodatkowa karta ryzyka dla jednego, wskazanego obszaru200 zł
Instrukcja zarządzania monitoringiem - dokument główny*200 zł
Szkolenie (około 2,5 h) zdalne poprzez skype po zebraniu grupy minimum 5 osób (cena za osobę)**250 zł
Szkolenie (około 2,5 h) w siedzibie WYKONAWCY po zebraniu grupy minimum 5 osób (cena za osobę)250 zł
Szkolenie (około 2,5 h) w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO dla grupy pracowników (do 15 osób) - dojazd w jedną stronę do 50 km***1 500 zł
Papierowa wersja dokumentacji /segregator + wszystkie opracowane i uzgodnione dokumenty200 zł
* dotyczy dokumentacji Basic
** WYKONAWCA nie odpowiada za niezależne problemy techniczne (łącze o zbyt małej przepustowości, problemy z komputerami odbiorców szkolenia).
*** ZLECENIODAWCA zapewnia parking oraz salę szkoleniową.

Formularz zamówienia

Twoje dane

Usługi dodatkowe

Wymagane zgodyZapraszamy do współpracy!
Zarząd Spółki Evoleo.

Skontaktuj się