Systemy ISO

ISO (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna) – jest organizacją pozarządową zrzeszającą krajowe organizacje normalizacyjne. Jej głównym celem jest standaryzacja, nazywana również ujednoliceniem poszczególnych dziedzin życia. Dzięki tym działaniom możliwe jest stosowanie jednakowych standardów i rozwiązań technicznych w różnych częściach świata. Brak ogólnie przyjętych norm mógłby utrudniać wymianę handlową i współprace międzynarodową.

Systemy ISO nie odpowiadają jednak wyłącznie za zagadnienia związane z jakością. Podstawowym założeniem działania ISO jest standaryzacja różnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, w celu ułatwienia wymiany dóbr i usług pomiędzy kontrahentami z różnych krajów. Obecność certyfikatu ISO pozwala również w prostszy sposób zarządzać procesami. W celu skutecznego działania każda organizacja powinna określić powiązane ze sobą działania i nimi zarządzać. Podejście procesowe charakteryzuje się obecnością elementów, takich jak ustalenie odpowiedzialności, ustalenie mierników i wskaźników dla procesów, opisanie procesów głównych i pomocniczych, a także określenie form doskonalenia procesów.

 

W jaki sposób działamy?

W pierwszej kolejności przeprowadzamy audyt zgodny ze standardami ISO. Na jego podstawie wdrażamy system wraz z indywidualnymi preferencjami. Po instalacji ustalamy dalszy model współpracy – zazwyczaj opieka powdrożeniowa łączy się z przeprowadzaniem szkoleń. Naszym celem jest umiejętne i spójne przekazanie wiedzy, abyście mogli Państwo sami kontrolować system ISO.

ISO 27001

ISO 9001

Zapraszamy do współpracy!
Zarząd Spółki Evoleo.

Skontaktuj się