A
A
A
A
A
A

ISO 9001

System Zarządzania Jakością ISO 9001 jest jedną z najpopularniejszych na świecie form kontrolowania organizacji, niezależnie od jej wielkości i rodzaju. Jest on szczególnie użyteczny w przypadku przedsiębiorstw i tworów, które potrzebują wykazywać ciągłą zdolność do dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami klienta i obowiązującymi przepisami. Jego jakość potwierdzana jest przez liczne certyfikaty i wyróżnienia, które sytuują ISO 9001 na szczycie światowych norm.

Skąd wynika popularność ISO 9001?

ISO 9001 pozwala standaryzować i normować działania pracowników i maszyn, zarządzać procesami i określać zadania. Norma ta jest najczęściej wydawana spośród wszystkich na świecie. Skąd zatem wynika ta popularność?

 1. Wielowymiarowa charakterystyka – największym atutem normy ISO 9001 jest możliwość wdrażania jej przez przedsiębiorstwa i organizacje różnego typu min. placówki ochrony zdrowia, jednostki samorządu terytorialnego, zakłady produkcyjne i inne. Każda instytucja może wprowadzić wymagania normy ISO 9001 i uzyskać certyfikat poświadczający zgodność z tym standardem. Dzięki temu certyfikat wdrażany jest zarówno przez małe firmy zatrudniające po kilka osób, jak i międzynarodowe korporacje.
 2. Koncentracja na zadowoleniu klienta – w dzisiejszym konkurencyjnym świecie firma, która nie posiada certyfikatów jakości i bezpieczeństwa traci już na starcie. Ich obecność pozwala bowiem osiągnąć wyższy poziom zaufania już na etapie uzyskiwania początkowych informacji o kontrahencie. Ponadto, proces zdobycia certyfikatu świadczy pozytywnie o firmie lub organizacji i ukazuje jej rzetelność.
 3. Korzyści wizerunkowe – obecność ISO 9001 oznacza, że firma lub organizacja jest rzetelnym partnerem, spełniającym międzynarodowe wymagania. Jej obecność pozwala również uzyskać dodatkowe punkty w przypadku uczestnictwa w programach dotacyjnych.
 4. Korzyści dla organizacji i firm – dzięki certyfikatowi można w przejrzysty sposób wyznaczyć standardy działania. Zapewnienie stabilności i powtarzalności procesów w świetle prawa i innych wymogów przekłada się na pozytywne wyniki produkcyjne i sprzedażowe. Jednocześnie zapewnia utrzymanie ładu organizacyjnego poprzez obecność określonych procedur postępowania i zakresu odpowiedzialności poszczególnych osób, oraz pozwala monitorować pomiary wyrobów i usług, jak i procesów w celu wykorzystania ich do zarządzania organizacją i stałego jej udoskonalania.

ISO 9001 – wymagania normy

Norma ISO 9001-2008, oraz jej polski odpowiednik PN-EN ISO 9001:2009 złożona jest z dziewięciu rozdziałów – tzw. „Wprowadzenia” i ośmiu innych rozdziałów. Każde z nich określa możliwości zastosowania normy i wymagania dotyczące jej wdrożenia. Składa się ona z następujących rozdziałów:

 • Wprowadzenie – zawiera możliwości zastosowania normy, ideę syntetycznego systemu zarządzania jakością i rysunek obrazujący system jakości,
 • Rozdział 2 – określa powiązania między normą ISO 9001, a normą terminologiczną ISO 9000,
 • Rozdział 3 – definiuje pojęcia, takie jak organizacja, wyrób i dostawca,
 • Rozdział 4 – system zarządzania jakością
 • Rozdział 5 – odpowiedzialność kierownictwa
 • Rozdział 6 – zarządzanie zasobami
 • Rozdział 7 – realizacja wyrobu
 • Rozdział 8 – pomiary, analiza i doskonalenie

Wdrożenie systemu zarządzania jakością i jego certyfikacja

Początkowa analiza potrzeb związana z wdrożeniem systemu jakości w przedsiębiorstwie może odbywać się na bazie konsultacji czy szkoleń zewnętrznych. Podjęcie decyzji o wdrożeniu wiąże się z określeniem zasobów, jakie firma może przeznaczyć na działanie i określeniem sektorów, w którym zostanie to dokonane. Po podjęciu decyzji można przejść do realizacji zadania, które odbywa się w kilku etapach:

 1. Wyznaczenie koordynatora projektu – to osoba, która odpowiada przed Zarządem firmy. Koordynator może powołać grupę szefów zespołów (właścicieli procesów), którzy reprezentują poszczególne działy, tworząc tzw. Zespół ds. Wdrażania Systemu.
 2. Określenie celu wdrażania systemu całemu zespołowi – koordynator przedstawia założenia, cele i wymagania dotyczące wdrożenia systemu.
 3. Analiza potrzeb dokonana przez Zespół Wdrożeniowy, bazując na:
  • opracowaniu planu działania (kolejność, czas realizacji, budżet),
  • wyznaczenie celów,
  • dostęp do niezbędnych informacji i środków dla członków Zespołu
 4. Podjęcie działań przez członków Zespołu Wdrożeniowego:
  • określenie wymagań i celów,
  • ustalenie hierarchii, przebiegu procesów i ich wzajemnych relacji,
  • opracowanie metod monitorowania procesów, wyrobów, zadowolenia klientów i systemu zarządzania,
  • przedstawienie kompetencji i odpowiedzialności pracowników, których praca wpływa na jakość,
  • wytypowanie obszarów do prowadzenia działań udoskonalających,
  • ustalenie wymogów, dotyczących gromadzenia i zapisywania danych dot. procesów,
  • określenie zasad wykorzystywania dokumentów systemowych,
  • ustalenie harmonogramów audytów i regularnych przeglądów systemu.
 5. Określenie zakresu uczestnictwa pracowników różnych szczebli; ustalenie zakresu ich działań, pomoc pracownikom w możliwie najszerszym przygotowany własnych procedur.
 6. Regularne informowanie o postępach i docenianie ludzi uczestniczących w procesie.
 7. Zagwarantowanie pracownikom wsparcia i niezbędnych informacji. Wsłuchiwanie się w potrzeby, uwagi i przemyślenia osób uczestniczących w realizacji zadania.
 8. Wprowadzanie systemu krok po kroku, zgodnie z charakterystyką każdego działu firmy. Można dokonać tego najpierw w jednym dziale, aby pokazać pozytywne strony działania, a następnie przejść do realizacji dalszych części projektu.
 9. Wdrożenie praktycznych mechanizmów:
  • prowadzenie zapisów,
  • audytowanie,
  • przegląd i doskonalenie systemu,
  • księgi jakości,
  • procedur,
  • mapy procesów,
  • wymaganych zapisów.
 10. Złożenie wniosku o audit certyfikacyjny

Po wdrożeniu systemu, przeprowadzeniu audytu wewnętrznego i zakończeniu działań poaudytowych, a także dokonania przeglądu systemu zarządzania można zgłosić system jako gotowy do weryfikacji.

Certyfikat dla systemu jakości jest ważny przez okres trzech lat, po czym audyt certyfikacyjny przeprowadzany jest ponownie. W tym czasie jednostka certyfikująca nadzoruje system zarządzania przedsiębiorstwa, dokonując regularnych audytów kontrolnych – zazwyczaj 1 lub 2 razy w ciągu roku.

Postaw na doświadczenie!

Od wielu lat zajmujemy się przeprowadzaniem audytów jakości dla firm z różnych branży. Dzięki zdobytemu doświadczeniu możemy działać szybko i sprawnie, zachowując przy tym najwyższą jakość. Wiemy, jakie certyfikaty są odpowiednie dla poszczególnych przedsiębiorstw. Chętnie doradzimy wybór odpowiedniej drogi i będziemy służyć pomocą przez cały okres współpracy, dążąc przy tym do usamodzielnienia Państwa, jako naszego partnera. Zapraszamy do kontaktu!

Zapraszamy do współpracy!
Zarząd Spółki Evoleo.

Skontaktuj się

*pola obowiązkowe
Ta witryna jest chroniona przez reCAPTCHA. Obowiązuje Polityka prywatności oraz Warunki korzystania z usług Google.

Pozostaw swój numer. Nasz doradca skontaktuje się z Tobą niezwłocznie
Podaj numer swojego telefonu komórkowego:
+48
-
-
W związku z zainteresowaniem Państwa ofertą, proszę o kontakt telefoniczny.
Twój numer telefonu nie będzie wykorzystywany w celach marketingowych ani przekazywany dalej. Jedynie do Ciebie oddzwonimy - informacje o przetwarzaniu danych osobowych.
Ta strona korzysta z plików cookies