Ochrona danych osobowych

Wraz z postępującą cyfryzacją i stale rosnącą ilością przekazywanych informacji koniecznym w kontekście kontroli stało się wprowadzenie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych. To dziedzina, w której zaobserwować możemy dynamiczne zmiany, zmierzające do ujednolicenia i kontroli informacje dotyczących danych osobowych.

Ochrona danych osobowych to podstawowa gałąź działania naszej firmy. Bazując na wieloletnim doświadczeniu, znajomości przepisów i obecności na wielu certyfikowanych szkoleniach możemy zaoferować kompleksowe usługi w zakresie ochrony danych osobowych. To dziedzina, w której trzeba być na bieżąco, głównie z uwagi na stale zmieniające się przepisy. Jesteśmy aktywni na tym polu, dzięki czemu możemy zaoferować Państwu kompleksowe usługi, bazujące na aktualnych przepisach i ustaleniach.

Ochrona danych osobowych – dla kogo?

Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych znajdują zastosowanie w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach, a także w organizacjach pożytku publicznego, fundacjach czy placówkach medycznych. Jednym słowem dotyczą wszystkich segmentów, w których zachodzi styczność z danymi osobowymi. Jest to o tyle istotne, że nowe przepisy zawierają sankcje finansowe za ich nieprzestrzeganie, a Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zaczął w ostatnim czasie wnikliwie przyglądać się różnym instytucjom, sprawdzając, czy stosowane przez nie praktyki są bezpieczne dla danych osobowych.

Specyfika danych osobowych

Zgodnie z RODO za dane osobowe uznajemy wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Do podstawowych danych osobowych zaliczymy pojedyncze informacje, takie jak PESEL lub NIP czy adres poczty elektronicznej, pozwalający na zidentyfikowanie użytkownika. Nie zawsze zostaną one jednak uznane za dane osobowe, gdyż owe informacje mogą być uważane za zbyt ogólne i dopiero zestawienie ich z dodatkowymi informacjami pozwoli na identyfikacje danej osoby.

Szczególnie należy zwrócić uwagę na dane, które ujawniają pochodzenie rasowe, etniczne, przekonania religijne czy też stan zdrowia. Mogą być one bowiem przetwarzane jedynie po spełnieniu przesłanek zawartych w unijnym Rozporządzeniu i przy właściwym ich zabezpieczeniu.

W jaki sposób działamy?

  1. Przeprowadzimy audyt ochrony danych osobowych w poszczególnych sektorach firmy lub wyślemy ankietę audytową. Na ich podstawie określimy informacje, które powinny zostać objęte ochroną i podejmiemy kompleksowe działania, zmierzające do zabezpieczenia danych.
  2. Wdrożymy dokumentację Ochrony Danych Osobowych dotyczącą wszystkich danych firmy lub organizacji.
  3. Pomożemy wskazać osobę, która będzie mogła pełnić rolę Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Ta osoba będzie sprawować pieczę nad danymi osobowymi w firmie lub organizacji.
  4. Będziemy wspierać działania powdrożeniowe. Po wdrożeniu dokumentacji i wybraniu IOD będziecie mogli Państwo liczyć na nasze wsparcie przez cały okres trwania współpracy. W razie wątpliwości lub niejasności odpowiemy na pytania i będziemy służyć doświadczeniem i wiedzą.

Dlaczego my?

Od wielu lat zajmujemy się bezpieczeństwem informacji i bezpieczeństwem w systemach informatycznych. Posiadamy niezbędne kwalifikacje:

  • inspektorów ochrony danych osobowych (IOD),
  • audytorów bezpieczeństwa informacji (ISO 27001),
  • audytorów systemów jakości (ISO 9001),
  • audytorów i inspektorów BHP (PN-18001),
  • zarządzanie usługami informatycznymi (ISO 20000).

Dzięki wielowymiarowemu przygotowaniu merytorycznemu możemy zaoferować usługi na najwyższym poziomie. W swoich szeregach posiadamy wyłącznie profesjonalistów, którzy zorientowani są na pomoc Państwu w każdej dziedzinie. Bazujemy przede wszystkim na wiedzy zdobytej w ramach pełnienia obowiązków Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, obecnie Inspektorów ochrony danych, w jednostkach publicznych i ośrodkach ochrony zdrowia, a także firmach prywatnych.

Inspektor Ochrony Danych

Zapraszamy do współpracy!
Zarząd Spółki Evoleo.

Skontaktuj się