ISO 9001

System Zarządzania Jakością ISO 9001 jest jedną z najpopularniejszych na świecie form kontrolowania organizacji, niezależnie od jej wielkości i rodzaju. Jest on szczególnie użyteczny w przypadku przedsiębiorstw i tworów, które potrzebują wykazywać ciągłą zdolność do dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami klienta i obowiązującymi przepisami. Jego jakość potwierdzana jest przez liczne certyfikaty i wyróżnienia, które sytuują ISO 9001 na szczycie światowych norm.

Skąd wynika popularność ISO 9001?

ISO 9001 pozwala standaryzować i normować działania pracowników i maszyn, zarządzać procesami i określać zadania. Norma ta jest najczęściej wydawana spośród wszystkich na świecie. Skąd zatem wynika ta popularność?

 1. Wielowymiarowa charakterystyka – największym atutem normy ISO 9001 jest możliwość wdrażania jej przez przedsiębiorstwa i organizacje różnego typu min. placówki ochrony zdrowia, jednostki samorządu terytorialnego, zakłady produkcyjne i inne. Każda instytucja może wprowadzić wymagania normy ISO 9001 i uzyskać certyfikat poświadczający zgodność z tym standardem. Dzięki temu certyfikat wdrażany jest zarówno przez małe firmy zatrudniające po kilka osób, jak i międzynarodowe korporacje.
 2. Koncentracja na zadowoleniu klienta – w dzisiejszym konkurencyjnym świecie firma, która nie posiada certyfikatów jakości i bezpieczeństwa traci już na starcie. Ich obecność pozwala bowiem osiągnąć wyższy poziom zaufania już na etapie uzyskiwania początkowych informacji o kontrahencie. Ponadto, proces zdobycia certyfikatu świadczy pozytywnie o firmie lub organizacji i ukazuje jej rzetelność.
 3. Korzyści wizerunkowe – obecność ISO 9001 oznacza, że firma lub organizacja jest rzetelnym partnerem, spełniającym międzynarodowe wymagania. Jej obecność pozwala również uzyskać dodatkowe punkty w przypadku uczestnictwa w programach dotacyjnych.
 4. Korzyści dla organizacji i firm – dzięki certyfikatowi można w przejrzysty sposób wyznaczyć standardy działania. Zapewnienie stabilności i powtarzalności procesów w świetle prawa i innych wymogów przekłada się na pozytywne wyniki produkcyjne i sprzedażowe. Jednocześnie zapewnia utrzymanie ładu organizacyjnego poprzez obecność określonych procedur postępowania i zakresu odpowiedzialności poszczególnych osób, oraz pozwala monitorować pomiary wyrobów i usług, jak i procesów w celu wykorzystania ich do zarządzania organizacją i stałego jej udoskonalania.

ISO 9001 – wymagania normy

Norma ISO 9001-2008, oraz jej polski odpowiednik PN-EN ISO 9001:2009 złożona jest z dziewięciu rozdziałów – tzw. „Wprowadzenia” i ośmiu innych rozdziałów. Każde z nich określa możliwości zastosowania normy i wymagania dotyczące jej wdrożenia. Składa się ona z następujących rozdziałów:

 • Wprowadzenie – zawiera możliwości zastosowania normy, ideę syntetycznego systemu zarządzania jakością i rysunek obrazujący system jakości,
 • Rozdział 2 – określa powiązania między normą ISO 9001, a normą terminologiczną ISO 9000,
 • Rozdział 3 – definiuje pojęcia, takie jak organizacja, wyrób i dostawca,
 • Rozdział 4 – system zarządzania jakością
 • Rozdział 5 – odpowiedzialność kierownictwa
 • Rozdział 6 – zarządzanie zasobami
 • Rozdział 7 – realizacja wyrobu
 • Rozdział 8 – pomiary, analiza i doskonalenie

Wdrożenie systemu zarządzania jakością i jego certyfikacja

Początkowa analiza potrzeb związana z wdrożeniem systemu jakości w przedsiębiorstwie może odbywać się na bazie konsultacji czy szkoleń zewnętrznych. Podjęcie decyzji o wdrożeniu wiąże się z określeniem zasobów, jakie firma może przeznaczyć na działanie i określeniem sektorów, w którym zostanie to dokonane. Po podjęciu decyzji można przejść do realizacji zadania, które odbywa się w kilku etapach:

 1. Wyznaczenie koordynatora projektu – to osoba, która odpowiada przed Zarządem firmy. Koordynator może powołać grupę szefów zespołów (właścicieli procesów), którzy reprezentują poszczególne działy, tworząc tzw. Zespół ds. Wdrażania Systemu.
 2. Określenie celu wdrażania systemu całemu zespołowi – koordynator przedstawia założenia, cele i wymagania dotyczące wdrożenia systemu.
 3. Analiza potrzeb dokonana przez Zespół Wdrożeniowy, bazując na:
  • opracowaniu planu działania (kolejność, czas realizacji, budżet),
  • wyznaczenie celów,
  • dostęp do niezbędnych informacji i środków dla członków Zespołu
 4. Podjęcie działań przez członków Zespołu Wdrożeniowego:
  • określenie wymagań i celów,
  • ustalenie hierarchii, przebiegu procesów i ich wzajemnych relacji,
  • opracowanie metod monitorowania procesów, wyrobów, zadowolenia klientów i systemu zarządzania,
  • przedstawienie kompetencji i odpowiedzialności pracowników, których praca wpływa na jakość,
  • wytypowanie obszarów do prowadzenia działań udoskonalających,
  • ustalenie wymogów, dotyczących gromadzenia i zapisywania danych dot. procesów,
  • określenie zasad wykorzystywania dokumentów systemowych,
  • ustalenie harmonogramów audytów i regularnych przeglądów systemu.
 5. Określenie zakresu uczestnictwa pracowników różnych szczebli; ustalenie zakresu ich działań, pomoc pracownikom w możliwie najszerszym przygotowany własnych procedur.
 6. Regularne informowanie o postępach i docenianie ludzi uczestniczących w procesie.
 7. Zagwarantowanie pracownikom wsparcia i niezbędnych informacji. Wsłuchiwanie się w potrzeby, uwagi i przemyślenia osób uczestniczących w realizacji zadania.
 8. Wprowadzanie systemu krok po kroku, zgodnie z charakterystyką każdego działu firmy. Można dokonać tego najpierw w jednym dziale, aby pokazać pozytywne strony działania, a następnie przejść do realizacji dalszych części projektu.
 9. Wdrożenie praktycznych mechanizmów:
  • prowadzenie zapisów,
  • audytowanie,
  • przegląd i doskonalenie systemu,
  • księgi jakości,
  • procedur,
  • mapy procesów,
  • wymaganych zapisów.
 10. Złożenie wniosku o audit certyfikacyjny

Po wdrożeniu systemu, przeprowadzeniu audytu wewnętrznego i zakończeniu działań poaudytowych, a także dokonania przeglądu systemu zarządzania można zgłosić system jako gotowy do weryfikacji.

Certyfikat dla systemu jakości jest ważny przez okres trzech lat, po czym audyt certyfikacyjny przeprowadzany jest ponownie. W tym czasie jednostka certyfikująca nadzoruje system zarządzania przedsiębiorstwa, dokonując regularnych audytów kontrolnych – zazwyczaj 1 lub 2 razy w ciągu roku.

Postaw na doświadczenie!

Od wielu lat zajmujemy się przeprowadzaniem audytów jakości dla firm z różnych branży. Dzięki zdobytemu doświadczeniu możemy działać szybko i sprawnie, zachowując przy tym najwyższą jakość. Wiemy, jakie certyfikaty są odpowiednie dla poszczególnych przedsiębiorstw. Chętnie doradzimy wybór odpowiedniej drogi i będziemy służyć pomocą przez cały okres współpracy, dążąc przy tym do usamodzielnienia Państwa, jako naszego partnera. Zapraszamy do kontaktu!

Audyt systemów zarządzania ISO

Zapraszamy do współpracy!
Zarząd Spółki Evoleo.

Skontaktuj się